Dnes je: Meniny má:
 
 
Aktuality
Historia
Technika
Súťažné výsledky
Fotogaléria
Video
Fórum
Plameň
Pohárová súťaž KA
2% z dane
Výbor DHZ
Kontakt
 
 
THHL

 
Poukážte 2% z dane z prímu pre DHZ Krupina
 
Dobrovoľný hasičský zbor Krupina by Vás chcel poprosiť o poukázane 2% z dane z príjmu. Vašu pomoc využijeme na zabezpečenie činností, ktoré dobrovoľný hasiči Krupiny vykonávajú. Viac informácií nižšie.
Údaje prijímateľa:

Obchodné meno, názov: Dobrovoľný hasičský zbor Krupina
Sídlo: 96301 Krupina
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO): 00177474 4304

Číslo účtu: SK96 0200 0000 0023 9371 1354

Dokumenty potrebné k poukázaniu 2% z dane ak Vám robí zúčtovanie dane zamestnávateľ
Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní 2%.pdf

Vzor 1 -
Potvrdenie o zaplatení dane (zamestnanec dostáva od zamestnávateľa)
Vzor 2 - Vyhlásenie o poukázaní 2% (čisté tlačivo nájdete nižšie)
V prípade, že si podávate zúčtovanie samostatne je potrebné uviesť v príslušnej kolónke údaje prijímateľa.

 
Predmet hlavnej činnosti DHZ Krupina
Pomoc pri živelných pohromách

Pomoc pri organizovaní podujatí

Športová činnosť

Práca s mládežou


 
Iné činnosti DHZ Krupina
Organizovanie hasičských súťaží

 

Zábava
 
DHZ Krupina je:
Spoluzakladateľom THHL - hasičská liga, ktorá združuje hasičské družstvá z troch krajov SR. Za 5 rokov svojej činnosti v nej štartovalo 29 hasičských družstiev zo 7 okresov a 3 krajov.
Spoluzakladateľom Slovenského superpohára - hasičská súťaž na ktorej sa raz ročne zúčastňujú najlepšie hasičské družstvá z hasičských líg Slovenska.

 
 
 
Rok:
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004Stránku tvorí Ladislav Jakubička, kontak: