Dnes je: Meniny má:
 
 
Aktuality
Historia
Technika
Súťažné výsledky
Fotogaléria
Video
Fórum
Plameň
Pohárová súťaž KA
2% z dane
Výbor DHZ
Kontakt
 
 
THHL

 
Technika
 
Zásahová PS12
Zásahová Prenosná motorová striekačka sa skladá z týchto častí: Motor škoda, čerpadlo, výveva, nosítka, nádrž na palivo, prístrojová doska, elektrická výbava. Striekačku PS12 možu prenášať štyri osoby a preto je možné použiť ju k haseniu požiaru i v miestach, kde je vozidlám ťažko prístupný vodný zdroj. Pre vlastnú obsluhu prenosnej motorovej striekačky PS12 stačí jeden člen požiarneho družstva (strojník). Pri ustavení stroja je nutné zachovať vodorovnú polohu, sklon v priečnej osi max. 10˚, pozdĺžna os s minimálnym sklonom.
 
Technické údaje PS12
Hmotnosti

Motor - Škoda 981
pohotovostná 185 kg
počet válcov 4
základná
164 kg
vŕtanie 72 mm
Rozmery
zdvih 75 mm
dĺžka
900 mm
objem válcov 1221 cm3
šírka
603 mm
stupeň kompresie 7,5
výška
835 mm
trvalí výkon pri čiastočnom zaťažení 25 kW pri 3500 lit./min
najmenší tlak mazacieho oleja
0,08 MPa
obsah nádrže na palivo
23 lit.
spotreba paliva pri menovitom výkone
cca 15,5 lit./hod
 
Technické údaje čerpadla
menovitý výkon lit./min
1200
pri dopravnej výške Mpa (m.v.st)
0,8 (80)
o sacej výške m
1,5
menovite otáčky
3500lit./min
počet sacích hrdiel 110
1
pocet výtlačných hrdiel 75
2
najväčsia sacia výska
7,5
 
Popis
Motor
Blok motora je zhotovený z hliníkovej zliatiny. Vložené valce sú zhotovené zo špeciálnej sivej liatiny, sú usporiadané v rade a tesnené medenými krúžkami. Hlava válcov je zo sivej liatiny, spoločná pre všetky valce. Spodné veko motora je lisované z oceľového plechu a je upravené na chladenie oleja. Kryt hlavy valcov je vylisovaný z oceľového plechu. Piesty sú zhotovené z hliníkovej liatiny, sú opatrené dvoma tesniacimi krúžkami. Jeden je polostierací a druhý stierací. Piestové čapy sú v piestoch i v ojniciach uložené voľne a v piestoch sú zaistené poistnými krúžkami. Ojnice s driekom profilu "I" sú opatrené výmennými pánvami.
Kľukový hriadeľ je vykovaný z uhlíkovej ocele vcelku s protizávažiami a je tepelne spracovaný, staticky a dynamicky vyvážený. Vpredu je opatrený ozubcom pre roztáčaciu kľuku. Zotrvačník je zhotovený zo sivej liatiny. Skriňa zotrvačníka je z hliníkovej zliatiny.
Ventily zo žiaruvzdornej ocele sú visuté (OHV). Sací ventil má väčší priemer než výfukový. Sú poháňané váhadlami, rozvodovými tyčkami z uhlíkovej cementačnej ocele. Je uložený v troch ložiskách umiestnených v ľavej stene bloku motora. Jeho pohon z rozvodu je zabezpečený reťazou. Vačky sú cementované, kalené a brúsené.
Mazanie motora je tlakové a zabezpečuje ho zubové čerpadlo. Olej je vháňaný  ku ojničným ložiskám, k ložiskám vačkového hriadeľa a k čapom váhadiel ventilov. Steny válcov a rozvodová reťaz sú mastené odstrekom. Piestové čapy, vačky, ventil a zdvihátka sú mastené odstrekovaním alebo striekajúcim olejom. Tlak oleja je nastavený poistným ventilom, zvonka prístupným.
Čistič oleja je vstavaný vo vedľajšej vetve tlakového oleja. Je uložený po pravej strane bloku motora. Meradlo oleja so značkou pre najnižšie a najvyžšie hladiny oleja je umiestnené na ľavej strane bloku motora. Vetracie hrdlo na kryte hlavy válcov je pripojené na čistič vzduchu.
Chladenie motora je nepriame-dvojokruhové. I.chladiaci okruh je tvorený výmeníkom tepla, ktorý je primontovaný ku skrini vodnej pumpy motora. Je naplnený nemrznúcou zmesou. Pomocou vodnej pumpy motora cirkuluje chladiaca zmes v prvom okruhu a ochladzuje sa o steny lamelového chladiča druhého okruhu vo vymeniku tepla. II. chladiaci okruh tvori čistič vody s uzatváracím kohútom, upevneným v telese čerpadla, upravené veko kľukovej skrine, spojovacie potrubie, lamelový výmeník a spätné potrubie, ktoré je pripojené na sacie veko čerpadla. Druhým okruhom tečie čerpaná voda cez čistič kde sa zbaví nečistoty. Odtiaľ je vedená do veka motoru, kde znižuje teplotu  mazacieho oleja. Ďalej preteká lamelovým chladičom a z neho odteká spätným potrubím do sacieho veka, kde je prisávaná k čerpanej vode.
Príslušenstvo motora
Príslušenstvo motora tvorí karburátor, ktorý je upevnený na sacie potrubie cez izolačnú podložku. Palivové čerpadlo s čističom paliva je umiestnené na kryte rozvodových kolies a je poháňané čelnou vačkou na matici vačkového hriadeľa. Čistič vzduchu tvorí zároveň i tlmič sania. Motor je osadený zapaľovacími sviečkami.
Čerpadlo
Je odstredivé, vyrobené vačšinou z hliníkovej zliatiny. Teleso čerpadla a medzikus sú priskrutkované ku krytu zotrvačníka motora a tvoria tak s motorom jeden celok. V medzikuse je uložené ložisko, ktoré zachytáva axialne tlaky obežného kolesa čerpadla. Ložisko je mazané mazacím tukom. Náhon čerpadla je priamy. Hriadeľ čerpadla, na ktorom je na drážkach uložené obežné koleso, je vsuvne spojený so zotrvačníkom motora. V mieste styku s upchávkou je hriadeľ tvrdo chromovaný.
Na najvyššom mieste špirály čerpadla je umiestnený rozvádzač s dvoma guľovými kohútmi so spojkami 75. Proti spätnému vniknutiu tlaku je v telese rozvádzača zamontovaná spätná klapka. Pre núdzové zavodnenie čerpadla je na saciom veku lievik so zátkou. Na pripojenie savíc 110 je hrdlo sacieho veka opatrené zavitom Rd 130x1/4".
Plynová vyvea
Slúži na zaplavenie čerpadla pri čerpaní vody z voľného zdroja. Sladá sa z vlastnej vývevy, uzatváracieho kohúta a spojovacieho potrubia. K prírube zbernej výfukovej rúry motora je pripojené vlastné výfukové potrubie s tlmičom výfuku. Teleso vývevy je  priskrutkované k tlmiču. Teleso vývevy, klapka a vidlička sú vyhotovené zo sivej liatiny. Mosadzná hnacia tryska je naskrutkovaná v telese vývevy. Na hornej časti telesa vývevy je naskrutkovaný uzatvárací kohút, ktorý je spojený ťahadlom s uzátváracou klapkou. Zapínanie plynovej vývevy sa vykonáva pákou na ľavej strane nosítok. Pri nasávaní je výveva s čerpadlom spojená potrubím cez uzatvárací kohút, pri čerpaní uzatvárací kohút toto spojenie preruší.
Nosítka
Rám nosítok je vyhotovený z oceľových rúrok tak, že tvorí ochranný rám pre agregát. Motor s čerpadlom je uložený na pružných lôžkach priskrutkovaných ku konzolám rámu. Poisťovacie úchyty, ktoré sú pripravené na rám nosítok, umožňujú pevné uloženie prenosnej striekačky.
Palivová sústava
Palivová sústava sa skladá z nádrže s obsahom 23l, ktorá je umiestnená v hornej časti agregátu. Nádrž je zvarená z dvoch plechových  výliskov. V hornej časti je opatrená nalievacím hrdlom, s uzáverom  v dolnej časti držiakmi a závitovým hrdlom uzatváracieho kohúta s odlučovačom nečistôt. Ďalšia časť je palivové potrubie a dopravné čerpadlo, ktoré dodáva palivo do karburátora.
Prístrojová doska
Je umiestnená po ľavej strane nádrže. Pomocou konzol je priskrutkovaná k telesu kohútov. Obsahuje manometer, tlakomer mazacieho oleja, teplomer chladiacej kvapaliny, manovakuometer, prepínač svetiel, skratovacie tlačivo magneta a osvetlenie. Na prednej strane prístrojovej dosky je upevnený typový štítok striekačky (agregátu).
Elektronická výbava
Skladá sa z dynama 12V/150W s regulátorom, z vysúvateľného svetlometu (na pravej strane nosítok), z osvetlovacej svietelne, prepínača svetiel, skratovacieho tlačidla na prístrojovej doske a zásuvky pre pomocnú svietelňu.
           Foto
 
Stránku tvorí Ladislav Jakubička, kontak: mail